ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
  Dlaczego warto wspierać  nasze działania? 
 

* Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP jest jedyną w Polsce organizacją  zrzeszającą wyłącznie grupę zawodową techników farmaceutycznych
 
* Środowisko  aptekarskie jest zjednoczone w izbie, która ma wpływ na tworzone w Polsce prawo, dotyczące również techników farmaceutycznych. Wobec braku możliwości utworzenia samorządu zawodowego powstał Związek, który daje nam możliwość zjednoczenia w jednej silnej organizacji, stojącej na straży interesów naszego zawodu
 
* Służymy pomocą technikom zatrudnionym w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, punktach aptecznych i przemyśle farmaceutycznym oraz w sklepach zielarskich
 
* Walczymy o korzystne regulacje prawne, między innymi:
 
- szkolenia ciągłe
 
- dokształcanie zawodowe techników farmaceutycznych
 
- zabiegamy o poprawę 2-letniego systemu kształcenia techników szczególnie w zakresie jakości kształcenia nawiązując współpracę ze szkołami medycznymi w całej Polsce
 
* Dzięki naszym staraniom w istotny sposób poszerzono wykaz produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych.
 
       Tylko silna organizacja jest w stanie skutecznie dbać o interesy techników farmaceutycznych. Reprezentatywność jak i możliwość efektywnego działania, daje Państwa poparcie, wyrażone w obecności
w Związku. 

Jeżeli zależy Ci na wzmocnieniu pozycji naszego zawodu dołącz do nas. 
 
składka miesięczna członkowska wynosi jedynie 5,00zł/miesią

 KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych